DHR Trade s.r.o. Loading

Náhradní plnění

Co je náhradní plnění?

Náhradní plnění je alternativní forma plnění povinného podílu v zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP), které mají zaměstnávat všichni zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci, ať už se jedná o soukromé společnosti či státní instituce.
Jste-li firma zaměstnávající více než 25 osob, existují pro Vás tři možnosti, jak neporušit novelu zákona o zaměstnanosti, účinnou od 1. 1. 2012. Stačí zvolit jednu z následujících variant, případně lze tyto varianty také propojit:
1) Zaměstnáte příslušný počet osob se zdravotním postižením (OZP), tj. v min. 4% povinném podílu k celkovému počtu svých zaměstnanců
2) Odvedete finanční plnění této povinnosti formou odvodu do státního rozpočtu
3) Využijete náhradního plnění, v jehož rámci budete odebírat služby či výrobky od zaměstnavatelů s více než 50% zaměstnanci se zdravotním postižením. Těmto subjektům můžete také zadávat zakázky pro odběr náhradního plnění.
Náhradním plněním se zprostředkovaně podílíte na zaměstnávání OZP.
Takže proč náhradní plnění?
1) Náhradním plněním podpoříte zaměstnávání OZP
2) Ušetříte na zbytečných výdajích ve formě odvodu státu
3) Pomůžete optimalizaci Vašich podnikových nákladů


Počet zaměstanců Povinný podíl Roční odvod do státního rozpočtu
50 2 201 620 Kč
100 4 403 240 Kč
150 6 604 860 KČ
200 8 806 480 Kč

Vypočtěte si nahradní plnění